Sitemap

 


Fra 2008 til september 2011 var jeg hos Ramsing Tømrer- & Maskinsnedkeri a/s som regnskabschef


 
Jeg havde afdelingsansvar for økonomifunktionen og funktionsansvar for HR og IT.

Jeg deltog i bestyrelsesmøder og var en aktiv del af strategiarbejdet.
Tilbagevendende opgaver var udarbejdelse af resultatbudget på afdelingsniveau, (systemet opbyggede jeg selv) balance og likviditetsbudget.

En anden væsentlig opgave var opbygning /vedligeholdelse og forbedring af selskabernes administrative procedurer, systemer og forretningsgange.

 • Afdelingsansvar for økonomi
 • Funktionsansvar for HR og IT
 • 5 x Selskabs- og afdelingsregnskab
 • Perioderegnskab
 • Afvigelsesrapportering
 • Opbygning af selskabers procedurer, systemer og forretningsgange

 


Fra 2007 til 2008 var jeg hos Bang & Olufsen a/s som leder af Lønadministration / Projektleder


 
I dette tidsrum var min største opgave at sikre den månedlige lønkørsel, lønrelaterede opgaver, som løn- og balancekonti afstemninger, angivelser til SKAT m.m., årsafslutning og revision af lønrelaterede områder, koordinering af lønadministrationens opgaver.

Procesejer på SAP-HR, udvikling af arbejdsprocesser, vedligehold af adgangsprofiler, test af programopdateringer, udarbejdelse af afdelingsbudget og månedlig opfølgning.
Udarbejdelse af diverse materiale til brug ved lønforhandlinger med industriens parter.

Udarbejdelse af statistikker og præsentationer til SU møder og statistikker til DA, DI og andre eksterne organisationer.

 • Sikre den månedlige lønkørsel
 • Løn- og balancekonti afstemning
 • Angiveler til skat og pension
 • Årsafslutning af lønrelaterede områder
 • Processejer på SAP-HR
 • Udvikling af arbejdsprocesser
 • Vedligehold af adgangsprofiler
 • Test af programopdateringer
 • Udarbejdelse af afdelingsbudget
 • Månedlig opfølgning
 • Div. ad-hoc materiale til brug ved samarbejdsudvalgsmøder
 • Statistikker til eksterne organisationer f.eks. DA og DI

 


Fra 2006 til 2007 var jeg hos SKOV A/S i Glyngøre som Controller


 
Her lavede jeg periode- og årsregnskaber med skatteregnskab,

Koncern-rapportering, budgettering, afvigelsesrapportering, styring og vedligehold af anlæg i anlægskartoteket, transfer pricing, controlling af profitcentre, vedligehold af stamdata i SAP, hovedsagelig i forhold til økonomiske rapporter.

Komplet bogholderi og årsregnskab for SKOV Invest ApS (ejendomsselskab). Diverse ad hoc opgaver f.eks. økonomiske rapporter. Gennemgang og optimering af arbejdsprocesser.

 • Periode og årsregnskaber
 • Koncernrapportering
 • Budgettering
 • Afvigelsesrapportering
 • Styring og vedligehold af anlægskartotek
 • Transfer pricing
 • Controlling af profitcentre
 • Vedligeholdelse af stamdata i SAP i forhold til økonomiske rapporter
 • Komplet bogholderi og årsregnskab for et mindre ejendomsselskab.
 • Gennemgang og optimering af arbejdsprocesser

 


Fra 2004 til 2005 var jeg hos BRIO solutions ApS i Thisted som økonomi- og IT-ansvarlig


 
Jeg tog mig af alt, hvad der havde med økonomi at gøre.

Den daglige bogføring af bilag, debitor- og kreditorstyring, løn, fakturering, indkøb, projektstyring (styring og kontrol af igangværende projekter), kontoafstemninger og momsafregning.

Budgettering, afvigelsesrapportering, måneds- og årsregnskab.

Optimering af forretningsgange, forestå de nødvendige programændringer og implementering heraf i økonomisystemet C5.

 • Daglig bogføring af alle bilag
 • Løn
 • Debitor og kreditor styring
 • Styring og kontrol af igangværende arbejde
 • Kontoafstemninger
 • Momsafregning
 • Budgettering
 • Afvigelsesrapportering
 • Måneds og årsregnskaber
 • Optimering af forretningsgange
 • Programændringer i C5
 • Implementering af ændringer og nye rutiner

 


Fra 2002 til 2004 var jeg hos Lanett Partner A/S i Thisted som EDB-konsulent


 
Både på økonomisystemerne XAL og C5, til hovedsagelig kundesupport, indføring/opstart og kundetilretninger i MBS XAL og C5.

Udtræk af finans- og lager-tal fra MBS XAL og bearbejdning og analysering af disse i Excel regneark med pivot-tabeller.

Internt bogholderi, lønudbetaling og diverse afstemninger.

 • Kundesupport på C5 og XAL
 • Indføring/ opstart af nye kunder
 • Kundetilretninger i XAL og C5
 • Udtræk af finans- og lagertal fra XAL
 • Analysering af finans- og lagertal fra XAL i Excel med pivottabeller
 • Internt bogholderi
 • Lønudbetaling

 


Fra 2001 til 2003 var jeg hos BRIO system a/s i Thisted som EDB-ansvarlig


 
Mine hovedopgaver var optimering af brugen af økonomisystemet C5. Forbedringerne i økonomisystemet C5 omfatter alle funktioner, lige fra finansbogholderi, fakturering, lagerstyring, til produktionsstyring og opfølgning af produktionen med projektmodulet.

Dette medførte en beskrivelse af bestående arbejdsrutiner, udarbejdelse af nye forenklede og bedre rutiner, programændringer / rapportændringer, indføring af nye rutiner og udarbejdelse af brugervejledninger.

Desuden gav jeg daglig brugerhjælp og forbedring af datavedligeholdelse.

 • Optimering i brugen af C5
 • Forbedringer i C5 i alle funktioner f.eks. finansbogholderi, fakturering, lagerstyring og produktionsstyring.
 • Beskrivelse af arbejdsrutiner
 • Udarbejdelse af nye forenklede og bedre rutiner
 • Program ændringer
 • Udarbejdelse af brugervejledninger
 • Daglig brugerhjælp og
 • Datavedligeholdelse

 


Fra 1996 til 2000 var jeg hos Bornerups Kontor og Datacenter a/s i Thisted


 
Jeg arbejdede hovedsagelig med kundesupport, indføring/opstart, kundetilpasninger, undervisning og salg af økonomisystemet C5, C5 Forbrug (brancheløsning til vand-, varme- og elværker), C5 Bolig (brancheløsning til boligselskaber) og C5 Office (dokument- og salgsstyring)
 • Kunde support
 • Indføring / opstart
 • Kundetilpasninger
 • Undervisning
 • Salg af C5 og brancheløsninger til C5
 • C5 Office

 


I årene 1996 til 1998 var jeg tillige ansat som timelærer ved Nordvestjysk Handelsgymnasium, Nykøbing og Thisted


 
... hvor jeg underviste i økonomisystemet C5 på aftenskole.
 • Undervisning i C5

 


Fra 1985 til 1995 var jeg ansat hos IBM Schweiz i Zürich


 

Jeg startede i én afdeling af bogholderiet, der hovedsageligt var ansvarlig for omsætningen.

Efter 2 år skiftede jeg til finansbogholderiet, afdelingen stod for en del overordnede regnskabsfunktioner.
Ud over en del specialopgaver, var min vigtigste funktion udarbejdelse af perioderegnskaber og rapportering til moderselskabet i USA.

 • Bogføring af omsætning fra forskellige undersystemer.
 • Opsætning af kontering i alle undersystemer
 • Betaling af huslejer
 • Beregning af reserver for garantifordringer
 • Hensættelser vedr. reservedelslagre
 • Afstemning af balancekonti
 • Kontrol af standard-periode afgrænsninger
 • Perioderapporter
 • Rapportering til moderselskab i USA

 


Udvikling af forhandlernet mv. for IBM


 
I slutningen af 80’erne bevægede IBM sig ind på brugersoftware markedet, blandt andet med salg af økonomiprogrammer. Det gik dog hurtigt op for IBM, at det var nødvendigt at vide noget om bogholderi og regnskab for at kunne sælge et økonomiprogram, så derfor flyttede jeg i 1990 til en nyoprettet afdeling for salg af brugerprogrammer.

Da IBM ikke selv lavede disse programmer, blev der opbygget et forhandlernet, hvor IBM i samarbejde med udvalgte leverandører, solgte disse programmer på kommissionsbasis.

Ud over udvikling af hele forhandlersiden med mange forskellige analyser, gav jeg support til sælgerne og hjalp dem i deres marketingarbejde.

 • Produkt analyser
 • Marketingplaner
 • Opportunityanalyser
 • Produktsammensætning
 • Konkurrentanalyser
 • Produktsupport
 • Marketing materiale (præsentationer og pjecer etc.)
 • Kundeseminarer
 • Messedeltagelse
 • Kundepræsentationer
 • Kunderådgivning
 • Kunde behovsanalyser

 


Opbygning af billetsalgsvirksomhed med IBM


 
Efter 4 år i salg og marketing, var jeg med til at opbygge en ny virksomhed, som IBM var medejer af.

Virksomheden solgte biletter til store nationale og internationale arrangementer som f.eks. teater forestillinger og fodboldlandskampe, ved hjælp af et call-center og et net af selvbetjeningsterminaler.
Jeg stod for hele den tekniske definition af salgssystemet og opbygningen af regnskabsafdelingen, samt definition og beskrivelse af processer mellem afdelingerne.
I den indledende fase forestod jeg også det daglige bogholderi og afregningen til salgssteder og producenter.

 • Opbygning af salgssystem
 • Teknisk definition af systemet
 • Opbygning af regnskabsafdelingen
 • Dagligt bogholderi
 • Definition og indføring af salgssystem
 • Definition og beskrivelse af forretningsprocesser
 
REXKON v/ Inger Bøgh Bisgaard | Kjeldgårdsvej 32, 7900 Nykøbing Mors  | Tlf.: 22 86 55 80